Cyberprzemoc, nieuczciwi wirtualni znajomi, zagrożenie niechcianymi treściami – to zagadnienia, które przekazywał na spotkaniu 8 listopada uczniom klas 4-8 Publicznej Szkoły Podstawowej
w Ujeździe aspirant sztabowy - Pan Wojciech Kowalewski – policjant z Posterunku Policji w Leśnicy.

Środowe spotkanie było częścią realizacji szkolnego programu profilaktycznego, którego głównym celem było uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu, zapoznanie ich z zasadami bezpieczeństwa oraz kształtowanie świadomego, mądrego odbiorcy i jednocześnie użytkownika mediów. Podczas prelekcji szeroko omówiony został problem cyberprzemocy, coraz częściej występujący wśród dzieci i młodzieży. Podkreślona została waga odpowiedzialności za podejmowane w sieci działania oraz na niepodważalne prawo człowieka do własnego wizerunku.     Pan aspirant sztabowy przestrzegał przed nadmierną ufnością w stosunku do osób poznanych
w wirtualnym świecie. Mówił o treściach negatywnie wpływających na psychikę młodego człowieka,
o przemocy i brutalności w grach komputerowych. Przestrzegał również przed nadmiernym korzystaniem z komputera, które może prowadzić do uzależnienia. 

Bardzo dziękujemy aspirantowi sztabowemu – Panu Wojciechowi Kowalewskiemu za przeprowadzenie zajęć - mamy nadzieję, że pomogą one wszystkim uczestnikom spotkania przeciwdziałać oraz przeciwstawiać się współczesnym zagrożeniom.

 

Galeria zdjęć