1. Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r. (wtorek)

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2020 r. 
3. Ferie zimowe 18 - 31 stycznia 2021 r.  
4. Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.  
5. Egzamin ósmoklasisty

25, 26, 27 maja 2021 r.

************* ************************************************* **********************************************
6. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych (święta państwowe i kościelne)

11.11.2020 r. - Narodowe Święto Niepodległości- (środa)
06.01.2021 r. - Trzech Króli – (środa)
03.05.2021 r. – Święto Konstytucji 3 Maja – (poniedziałek)
03.06.2021 r. - Boże Ciało, (czwartek)

7. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
25 czerwca 2021 r.
8. Ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r. 

 Dodatkowe dni wolne: 02.11.2020, 31.03.2021, 07.04.2021, 30.04.2021, 04.06.2021