1. Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r. (środa)

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2021 r. 
3. Ferie zimowe 31 stycznia - 13 lutego 2022 r.  
4. Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.  
5. Egzamin ósmoklasisty

24, 25, 26 maja 2022 r.

************* ************************************************* **********************************************
6. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych (święta państwowe i kościelne)

01.11.2021 r. - Wszystkich Świętych - (poniedziałek)

11.11.2021 r. - Narodowe Święto Niepodległości- (czwartek)
06.01.2022 r. - Trzech Króli – (czwartek)
03.05.2022 r. – Święto Konstytucji 3 Maja – (wtorek)
16.06.2022 r. - Boże Ciało - (czwartek)

7. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
24 czerwca 2022 r.
8. Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r. 

 Dodatkowe dni wolne: 15.10.2021, 12.11.2021, 07.01.2022, 02.05.2022, 17.06.2022.