1. Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
2 września 2019 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2019 r.
3. Ferie zimowe 10 lutego – 23 lutego 2020 r.
4. Egzamin ósmoklasisty 21, 22, 23  kwietnia 2020 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna 09 - 14 kwietnia 2020 r.
6. Rekolekcje  26-28 lutego 2020 r.
7. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych (święta państwowe i kościelne)

Wszystkich Świętych-01.11.2019 r. (piątek)

Narodowe Święto Niepodległości-11.11.2019 r. (poniedziałek)

Trzech Króli-06.01.2020 r. (poniedziałek)

Święto Pracy-01.05.2020 r. (piątek)

Święto Narodowe Trzeciego Maja- 03.05.2019 r. (niedziela)

Boże Ciało-11.06.2019 r. (czwartek) 

8. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
26 czerwca 2020 r.
9. Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.