TERMINARZ SPOTKAŃ WYWIADOWCZYCH I KONSULTACJI DLA RODZICÓW

 

L.p.                                  Rodzaj spotkania                    Termin Godzina
1. początek roku szkolnego dla wszystkich klas I-VIII 12.09.2019 r. 17.30
2. śródokresowe 20.11.2019 r.
26.03.2020 r.
17.30
3. semestralne 23.01.2020 r. 17.30
4. konsultacje dla wszystkich klas I – VIII i oddziałów gimnazjalnych

22.10.2019 r.

19.12.2019 r.

14.05.2020 r.

17.30-18.30

 

DYŻURY KONSULTACYJNE NAUCZYCIELI

Lp. Nazwisko i imię Dzień tygodnia Godzina Miejsce
1. Bębenek Michał czwartek 9.50 - 10.35 sala nr 17 G
2. Bębenek Dorota środa 10.45 - 11.30 pokój nauczycielski G
3. Bugajska-Molendowicz Małgorzata piątek 9.50 - 10.35 sala nr 6 pokój pedagoga
4. Bytomski Andrzej środa 13.40 - 14.25 sala nr 33 G
5. Ciapa Dariusz środa 13.40 - 14.25 biblioteka P
6. Cichon Mariola piątek 9.50 - 10.35 sala nr 30 P
7. Daniel-Kroker Karina wtorek 8.00 - 8.30 gabinet wicedyrektora
8.  Gorki Gizela  czwartek 10.45 - 11.30  pokój nauczycielski P
9.  Hermanowicz Joanna  poniedziałek  9.50 - 10.35  pokój nauczycielski G
10.  Kasperczyk Bernard  wtorek  8.00 - 8.45  sala nr 6 pokój pedagoga
11.  Kasperczyk Małgorzata  piątek  9.50 - 10.35  pokój nauczycielski P
12.  Konior Beata  piątek  8.30 – 8.55  sala nr 27 G
13.  Kosarzycka Irena  czwartek  9.00 - 9.30  biblioteka G
14.  Kośmider Julia  wtorek

 8.00 - 8.45

13.40 - 14.25

 sala nr 21 G
15.  Kwaśniok Krystyna  

środa

czwartek 

 

11.45 - 12.30

11.45 - 12.30

 sala nr 29 G
16.  Łupak Grażyna  czwartek  10.00 - 10.30  gabinet dyrektora
17.  Łupak Mirosław  wtorek  11.45 - 12.30  duża sala gimnastyczna – pokój nauczycieli 
18.  Majewicz Magdalena  piątek  10.45 - 11.30   sala nr 31 G
19.  Mehlich Sybilla  czwartek  11.45 - 12.30  sala nr 15 G
20.  Muszkiet Magdalena  poniedziałek   12.45 - 13.30  sala nr 14 G
21.  Napieracz Marcin  poniedziałek  14.00 – 14.30  pokój nauczycielski P
22.  Ogaza Ewelina  poniedziałek   8.00 - 8.45  pokój nauczycielski P
23.  Patoła-Żyła Katarzyna   piątek  11.45 - 12.30  sala nr 33 G
24.   Radochońska Beata  środa  10.45 - 11.30  pokój nauczycielski G
25.  Rogowska Jolanta   środa  11.45 - 12.30  sala nr 25 G
26.  Sopała Małgorzata  czwartek  11.45 - 12.30   pokój nauczycielski P
27.  Szulc Ewa  piątek   8.55 - 9.40  sala nr 32 G
28.  Zalejski Krzysztof  poniedziałek  10.45 - 11.30   pokój nauczycielski G
29.  Zawada Iwona   czwartek  8.55 - 9.40  pokój nauczycielski P