HISTORIA SZKOŁY

W kwietniu 1945 roku do Ujazdu przyjeżdża młody, pełen werwy, zapału i odwagi nauczyciel pan Witold Ogorzały i zostaje pierwszym kierownikiem Szkoły Podstawowej w Ujeździe. Szkoła mieści się w klasycystycznym budynku przedwojennej szkoły niemieckiej przy ulicy Szkolnej. Początki są wyjątkowo trudne. Z dokumentacji szkoły wynika, że zajęcia prowadzone są w ramach kursu, ale już od września tworzy się pierwszą klasę obejmującą rocznik 1938 oraz klasy starsze obejmujące uczniów z 5 roczników od 1933 do 1937 - ogółem 263 uczniów. Pracuje sam - 42 godziny tygodniowo. Po dwóch latach morderczej pracy odchodzi z Ujazdu, a jego miejsce zajmuje pan Kazimierz Goleniowski - obydwaj panowie już nie żyją. W latach 1955 do 1961 kierownikiem szkoły jest pan Augustyn Durczok oraz 4 nauczycielki: Halina Durczok, Karolina Ciołek /Pszon/, Kazimiera Kułak oraz Albina Miklosz. Do szkoły uczęszcza 102 uczniów. W lipcu 1958 roku zostaje przeprowadzony kapitalny remont szkoły. Od 1961 roku kierownikiem szkoły jest pani Józefa Grzywocz. 1 lutego 1970 roku oddano do użytku nowy budynek szkolny przy ulicy Strzeleckiej 6 a szkole nadano im. Adama Mickiewicza. Kadrę nowo oddanej szkoły stanowili: - dyrektor szkoły - Józefa Grzywocz - nauczyciele - Stefania Kozera, Irena Tomanek, Franciszek Kałuża, Elżbieta Nekratowicz, Janina Pasternak, Jerzy Pasternak, Barbara Lewandowska, Henryka Kula, Justyna Dąbrowska. 2 czerwca 1973 roku następuje odsłonięcie popiersia Patrona szkoły - Adama Mickiewicza. Dwa lata później 25 maja 1975 szkoła otrzymuje sztandar z wyszytymi złotym haftem słowami "Ojczyzna", "Nauka", "Praca". Są one drogowskazem w pracy naszej szkoły. Dyrektorem szkoły w tym czasie jest pan Ryszard Morawiec. Szkoła pełni funkcję Zbiorczej Szkoły Gminnej. Liczy około 600 uczniów - 21 oddziałów w tym 4 klasy specjalne. Uczniowie dojeżdżają prawie ze wszystkich wiosek /bez Zimnej Wódki i Olszowej/. W 1975 roku utworzono w szkole Izbę Pamięci i Tradycji. Jej inicjatorem i realizatorem pomysłu jest pan Ryszard Morawiec. 15 marca 1977 roku szkoła zostaje uhonorowana odznaką ZASŁUŻONEMU OPOLSZCZYŹNIE . 1980 roku do pracy w Wydziale Oświaty w Strzelcach Op. odchodzi pan Ryszard Morawiec, a jego miejsce zajmuje pan Kazimierz Przybyłek. Pracuje u nas tylko 2 lata i od 1 września 1982 funkcję gminnego dyrektora obejmuje pani Anna Breguła. 9 maja 1983 roku szkoła otrzymuje Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Od września 1984 roku przez dwa lata dyrektorem szkoły jest pan Grzegorz Morawiec, a od 1 września 1986 roku dyrektorem szkoły zostaje pan Franciszek Tomala. Ilość uczniów w szkole się zmniejsza, następuje podnoszenie stopni organizacyjnych szkół wiejskich. Szkoła liczy około 400 uczniów. 12 października 1987 roku szkoła otrzymuje medal "Za Zasługi Dla Ligi Obrony Kraju". 1 kwietnia 1990 roku na emeryturę odchodzi pan dyrektor Franciszek Tomala i wtedy stanowisko dyrektora szkoły obejmuje mgr Michalina Ciapa a wicedyrektorem zostaje mgr Włodzimierz Drobnik . W tym czasie w szkole nastąpiło wiele zmian. W roku szkolnym 1991/92 wprowadzono naukę j. niemieckiego. W 1998 r. szkoła otrzymała w ramach akcji "Internet w każdej gminie" pracownię komputerową. W 1999 r. przeprowadzono w szkole generalny remont - szkołę ocieplono, otrzymała nową elewację i nowe okna. W chwili obecnej tj. roku szkolnym 1999/2000 w szkole uczy się 272 uczniów oraz 23 uczniów w szkole filialnej w Niezdrowicach. Wszyscy ucniowie są objęci nauką języka niemieckiego w wymiarze 3 godz. tygodniowo. Uczniowie od klasy czwartej uczą się dodatkowo języka angielskiego oraz mają zajęcia z informatyki. Szkoła stale podnosi poziom nauczania i wychodzi do uczniów z ofertą coraz bardziej atrakcyjnych zajęć. Od 1 września 2002r, następuje zmiana na stanowisku dyrektora szkoły pani mgr Michalina Ciapa odchodzi na emeryturę, a stanowisko dyrektora obejmuje pani mgr inż. Jadwiga Pszon Chwedyna , a wicedyrektorem zostaje pan mgr Bernard Kasperczyk. Szkoła w dalszym ciągu dynamicznie się rozwija : za sprawą pani dyrektor szkoła otrzymuje w 2005 roku nową pracownię komputerową, trzy lata później otrzymujemy centrum multimedialne. W 2006 roku do szkoły zostaje wprowadzone oficjalne logo szkoły. Szkoła bierze aktywny udział w licznych projektach ministerialnych, kuratoryjnych i regionalnych.

Od 1 września 2013 roku Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicz zostaje połączona z Publicznym Gimnazjum im. Świętej Anny  i tworzy Zespół Gimnazjalno - Szkolny, a stanowisko dyrektora obejmuje Pani mgr inż. Jadwiga Pszon Chwedyna, a wicedyrektorem zostaje mgr Karina Daniel-Kroker . 

1 września 2017 roku następna zmiana. W wyniku reformy oświatowej zostaje wygaszone gimnazjum, wracamy do ośmiolatek a szkoła przyjmuje starą nazwę Publiczna  Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Ujeździe. Dyrektor i wicedyrektor pozostają na swoim stanowisku i w dalszym ciągu zarządzają szkołą.

Od 1 września 2018 r, następuje zmiana na stanowisku dyrektora szkoły pani mgr Jadwiga Pszon-Chwedyna odchodzi na emeryturę, a stanowisko dyrektora obejmuje pani mgr Grażyna Łupak, a wicedyrektorem zostaje mgr Karina Daniel - Kroker . 

 

2 czerwca 1973 roku następuje odsłonięcie popiersia Patrona szkoły - Adama Mickiewicza.

25 maja 1975 szkoła otrzymuje sztandar z wyszytymi złotym haftem słowami "Ojczyzna", "Nauka", "Praca"

15 marca 1977 roku szkoła zostaje uhonorowana odznaką ZASŁUŻONEMU OPOLSZCZYŹNIE

9 maja 1983 roku szkoła otrzymuje Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowe

12 października 1987 roku szkoła otrzymuje medal "Za Zasługi Dla Ligi Obrony Kraju"

W 2006 roku do szkoły zostaje wprowadzone oficjalne logo szkoły