PRZYJACIELE  SZKOŁY

ROK 2009/2010

     Pan Tadeusz Kauch

Pan Franciszek Łupak

Pani Anna Kainka

Pani Helga Brandt

ROK 2010/2011

 Pani Dorota Mołdawa

ROK 2011/2012

Pani Jadwiga Pszon Chwedyna