Dyrektor szkoły:  mgr Grażyna Łupak

 

Wicedyrektor:  mgr Karina Daniel Kroker