W tym roku obchodzimy jubileusz

75-lecia naszej szkoły!