"Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?" (Martin Luther King Jr.)

wolontariat

Od września 2018 roku z inicjatywy uczniów i nauczycieli naszej szkoły powstało Szkolne Koło Wolontariatu. Głównym celem jego działalności jest aktywizowanie uczniów do działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Wolontariat rozwija także zainteresowania uczniów, umiejętności społeczne, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność, odpowiedzialność, wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka. W pracę Koła zaangażowało się 20 uczniów naszej szkoły, którzy są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Podejmowana przez uczniów – wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno - wychowawczy.

Działania Szkolnego Koła Wolontariatu:

  • Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, np. współpraca z Samorządem Szkolnym włączanie się w organizację wielu imprez szkolnych,
  • Zaangażowanie młodzieży do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu (Dom Seniora w Niezdrowicach, Publiczny Żłobek w Ujeździe, Dom Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu, Publiczne Przedszkole w Balcarzowicach),
  • Rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, np. udział w charytatywnym biegu dla Kuby, zbiórka maskotek i przyborów szkolnych dla dzieci z Ugandy, zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska,
  • Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, np. praca w świetlicy szkolnej/środowiskowej i pomoc w organizowaniu zajęć różnego typu,
  • Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje, np. WOŚP

Koło Wolontariatu wzięło udział w kolejnej edycji MEN „Razem na Święta”.

W ramach tego przedsięwzięcia zachęcaliśmy uczniów do podjęcia działań z zakresu wolontariatu. Nasi wolontariusze przygotowywali kartki świąteczne z seniorami
z Niezdrowic, zorganizowali zbiórkę gier planszowych, maskotek i słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu, zorganizowali zbiórkę karmy dla Schroniska dla Zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Oto Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu: regulamin

Poradnik dla uczniów: poradnik

Dzienniczek wolontariusza: dzienniczek

Zgoda Rodziców/Opiekunów na udział dziecka w wolontariacie: zgoda