Drodzy ósmoklasiści!

Proszę się zapoznać z harmonogramem konsultacji, który obowiązuje od 25 maja br.

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie.

Zachęcam do zaznajomienia się z obowiązującymi w naszej szkole od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. wewnętrznymi przepisami dotyczącymi organizacji pracy szkoły i organizacji oraz bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oraz z procedurami ochrony uczniów i pracowników przed COVID-19.

Szanowni Rodzice i Uczniowie.

Ukazał się właśnie harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. w reżimie sanitarnym. Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowały procedury dotyczące przeprowadzenia egzaminu. 

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym na 25 maja powrotem najmłodszych dzieci do szkoły na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, ale w reżimie sanitarnym, proszę Państwa o zapoznanie się z pismem Burmistrza Ujazdu oraz w przypadku zainteresowania powrotem dziecka do szkoły wypełnienie zamieszczonego druku i odesłanie go na mailowy adres szkolny lub złożenie osobiście w sekretariacie jutro do godziny 12.00.

Drodzy uczestnicy Wielkiej Ligi Czytelników! Miło nam poinformować, że naszą szkołę w finale konkursu będą reprezentować: w kategorii klas 1-4 - Paula Domeredzka, Maja Kasperska oraz Kacper Ogaza, w kategorii klas 5-8 - Julia Głowania. Gratulujemy natomiast wysokich wyników i udziału w konkursie Igorowi Rodzonyi, Mikołajowi Rogowskiemu, Gracjanowi Gismanowi i Natalii Gisman. Wszyscy zostaną nagrodzeni dyplomami.