Szanowni Rodzice!

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od 24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. uczniowie klas IV – VIII będą uczyć się zdalnie Nauka będzie polegać na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o zapoznanie się z obowiązującymi wytycznymi https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Oto terminy spotkań online z wychowawcami. Otrzymacie Państwo od wychowawcy na adres e-mail podany w e-dzienniku link  do spotkania, które odbędzie się w terminie i godzinie określonej w terminarzu:

TERMINARZ