W dniach 13.11.2023, 15.11.2023 i 17.11.2023 roku odbyły się warsztaty profilaktyczne dla wszystkich uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe oraz szkolenie profilaktyczne dla rodziców i nauczycieli. Warsztaty przeprowadzili certyfikowani specjaliści terapeuci Akademii Pozytywnej Profilaktyki i Terapii Uzależnień z Krakowa – p. Dominika i Marek Wąsikowie.

Warsztaty sfinansowane zostały przez Urząd Miejski z Ujazdu z funduszu Profilaktyki do Spraw Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za co społeczność szkolna składa ogromne podziękowania. O potrzebie dobrze przemyślanego programu wychowawczo-profilaktycznego w szkole nie trzeba nikogo przekonywać. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że środowisko szkolne odgrywa kluczową rolę w rozwoju psychospołecznym młodego człowieka, a odpowiednio przez nas realizowana praca wychowawcza może mieć istotny wpływ na wzmocnienie podstawowych kompetencji społecznych uczniów.

Tematyka warsztatów była odpowiedzią na wcześniej przeprowadzoną diagnozę potrzeb uczniów w dziedzinie profilaktyki i wychowania. Zastosowana forma profilaktyki pozwoliła na szersze zgłębienie aktualnych problemów, z którymi borykają się szkoły oraz środowiska lokalne. Z uwagi na to, należy przeciwdziałać, instruować młode pokolenia w trosce o ich zdrowie i bezpieczeństwo, a tym samym zredukować wiele czynników ryzyka, wyzwalających negatywne zachowania uczniów. Wszystkie wymienione wyżej działania profilaktyczne zorganizowali pedagodzy i psycholodzy szkolni.

 

Galeria zdjęć