Uczniowie podczas zajęć świetlicowych obejrzeli film o tolerancji w szkole, a raczej jej braku i konsekwencjach z tym związanych.


Następnie zastanawialiśmy się nad tym, czym jest tolerancja i jak rozumieć to słowo. Przeprowadziliśmy burzę mózgów, zebraliśmy i spisaliśmy wszystkie pomysły. Rozmawialiśmy też o przykładach tolerancji w literaturze dziecięcej. Od teraz słowo „tolerancja” nie jest nam obce i obiecujemy sobie, że w swoich działaniach będziemy zawsze koleżeńscy i tolerancyjni.

 

Galeria zdjęć