Dyrekcja i nauczyciele PSP w Ujeździe serdecznie zapraszają Rodziców na szkolenia profilaktyczne, które przeprowadzą certyfikowani specjaliści terapeuci Akademii Pozytywnej Profilaktyki i Terapii Uzależnień z Krakowa – p. Dominika i Marek Wąsikowie.

Plan warsztatów