Serdecznie zapraszam rodziców na śródokresowe spotkanie z wychowawcami w dniu 16.11.2022.

Szczegóły w załączniku. KLIK