Międzynarodowy Dzień Pokoju to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1981 roku i od 2001 roku obchodzone corocznie 21 września. Jego celem jest zwrócenie uwagi ludzi na całym świecie na potrzebę przestrzegania pokoju.

ONZ wyznaczył tę datę także jako dzień globalnego zawieszenia broni i niestosowania przemocy. Obchody rozpoczyna Sekretarz Generalny ONZ, który uderza w Dzwon Pokoju znajdujący się przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku, na którym widnieje napis: „Niech żyje absolutny pokój na świecie”.  Tego dnia organizacje, instytucje, społeczności lokalne z całego świata, również na terenach okupowanych, organizują liczne imprezy, happeningi, seminaria, wykłady i pokazy filmów.  W naszej szkole również postanowiliśmy zaakcentować to święto. Z tej okazji uczniowie klas 1-3 wykonali prace plastyczne - gołąbka, jako symbol pokoju, które zawisły na szkolnych korytarzach, a uczniowie  klas 4-8 techniką origami wykonali papierowe ozdoby symbolizujące pokój i poznali historię symbolu pokoju - gołębia.  Mamy nadzieję, że taka akcja pomoże nam pamiętać o tym, jak ważny i potrzebny jest pokój na świecie. Być może nie jesteśmy w stanie zbyt wiele zrobić, by na całym świecie panował pokój, jesteśmy jednak myślami z naszymi rówieśnikami cierpiącymi z powodu konfliktów wojennych w Ukrainie i w wielu innych krajach na świecie.

 

 

Galeria zdjęć