Plan pracy świetlicy szkolnej w PSP w Ujeździe od 01.09.2020

 

Dzień tygodnia

Godzina

Klasa

Sala

Nauczyciel

Poniedziałek

630 – 745

I –IV wg. deklaracji

mała świetlica

B. Radochońska

715 – 745

Stary Ujazd

B09

E. Ogaza

715 – 745

Balcarzowice

A06

D. Bębenek

1145– 1230
(5 lekcja)

2a mn, 3a mn

A06

D. Bębenek

1230– 1330
(6 lekcja)

1a-10, 3a-9

A06

E. Ogaza

1245– 1330

(6 lekcja)

2a-5, 2b-13

mała świetlica

A. Trusz

1330 – 1430
(7 lekcja)

1a-10, 1b-8, 2a-7

mała świetlica

A.Trusz

1340 – 1425
(7 lekcja)

2b-3, 3a-8, 3b-5, 4a-1,

A06

E. Ogaza

1430– 1530 
(8 lekcja)

1a-8, 1b-3, 2a-4, 2b-3, 3a-7

A06

E. Ogaza + odwóz

1430– 1530
(8 lekcja)

3b-4,4a-1, 6a-12, 7a-4, 7b-5

B10

A.Trusz

1530 – 1600

I –IV wg. deklaracji

mała świetlica

B. Radochońska

Wtorek

630 – 745

I –IV wg. deklaracji

mała świetlica

B. Radochońska

715 – 745

Stary Ujazd

B09

E. Ogaza

715 – 745

Balcarzowice

A06

D. Bębenek

1045-1145

4a-21 (basen)

BASEN

M. Łupak

1045-1145

5a-13 (basen)

BASEN

M. Napieracz

1230– 1330
(6 lekcja)

1a-10, 1b-14

mała świetlica

B. Radochońska

1230– 1330
(6 lekcja)

2a-7, 2b-13, 3b-6

A06

M. Sopała

1330 – 1430
(7 lekcja)

1a-10, 1b-9,
2a-7

A06

M. Sopała

1330 – 1430
(7 lekcja)

3a-8, 2b-13,
3b-5,

B10

E. Ogaza

1330 – 1430
(7 lekcja)

7c-22, 3b-5

mała świetlica

B. Radochońska

1430– 1530 
(8 lekcja)

1a-8,1b-3, 2a-4,
2b-3

B10

E. Ogaza+ odwóz

1430– 1530
(8 lekcja)

3a-7, 3b-4, 4a-1,5a-1, 6a-1

mała świetlica

B. Radochońska

1530 – 1600

I – IV wg. deklaracji

mała świetlica

B. Radochońska

Środa

630 – 745

I –IV wg. deklaracji

mała świetlica

B. Radochońska

715 – 745

Stary Ujazd

B09

E. Ogaza

715 – 745

Balcarzowice

A06

D. Bębenek

745 – 845
(1 lekcja)

2a mn-1, 3a mn -2, 8b-1

mała świetlica

B. Radochońska

1230– 1330
(6 lekcja)

1a-10, 1b-14,

mała świetlica

B. Radochońska

1245– 1330
(6 lekcja)

2a-7, 3a-9

B09

G. Gorki

1330 – 1430
(7 lekcja)

1a-10, 1b-5,
2a-7, 3b-5

A06

A.Trusz

1330 – 1425
(7 lekcja)

2b-3, 3a-8,
 5a-8, 6a-8

B10

E. Ogaza

1430– 1530 
(8 lekcja)

1a-8, 1b-3, 2a-4, 2b-3

 A06

B. Radochońska

1430– 1530
(8 lekcja)

3a -7, 3b-4, 4a-1,
5a-1, 6a-1, 8b-5

B10

E. Ogaza + odwóz

1530 – 1600

I – IV wg. deklaracji

mała świetlica

B. Radochońska

Czwartek

630 – 745

I –IV wg. deklaracji

mała świetlica

B. Radochońska

715 – 745

Stary Ujazd

B09

G. Gorki

715 – 745

Balcarzowice

A06

D. Bębenek

1230– 1330
(6 lekcja)

1a-10, 1b-9, 2a-7,

mała świetlica

A. Trusz

1230– 1330
(6 lekcja)

2b-13, 3a-4, 3b-10

A06

M. Sopała

1330 – 1430
(7 lekcja)

1a-10, 1b-5, 2a-7

mała świetlica

A. Trusz

1330 – 1425
(7 lekcja)

2b-3, 3a-8, 3b-5, 8b-5

A06

M. Sopała

1430– 1530 
(8 lekcja)

1a-8, 1b-3, 2a-4, 2b-3, 3a-7

mała świetlica

A. Trusz

1430– 1530
(8 lekcja)

3b-4, 4a-1, 5a-1, 6a-1, 7a-4, 
8a-5, 8b-5

B11

D. Ciapa + odwóz

1530 – 1600

I – IV wg. deklaracji

mała świetlica

B. Radochońska

Piątek

630 – 745

I –IV wg. deklaracji

mała świetlica

G. Gorki

715 – 745

Stary Ujazd

B09

M. Sopała

715 – 745

Balcarzowice

A06

D. Bębenek

745 – 845
(1 lekcja)

2a mn-1,3a mn– 2, 3b religia-1

A06

D. Bębenek

1230– 1330
(6 lekcja)

1b-9, 2b-13,

mała świetlica

A.Trusz

1245-1330
(6 lekcja)

3a-4, 3b-10, 4a-6,

A06

G. Gorki

1330 – 1430
(7 lekcja)

1a-10, 1b-5, 2a-7,

mała świetlica

B. Radochońska + odwóz

1330 – 1430
(7 lekcja)

2b-3, 3a-8, 3b-5, 4a-1, 5a-1, 6a-1,
 8b-5

A06

E. Ogaza

1330 – 1600

I – IV wg deklaracji

A06

E. Ogaza