PLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020-I PÓŁROCZE

Lp.

Nazwa zajęć

Imię i nazwisko prowadzącego

klasa

Dzień tygodnia i godzina zajęć

1.

Zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze

Iwona Zawada

1a

Wtorek, 6 lekcja 12.45 – 13.30

2.

Gry i zabawy ruchowe

Dorota Bębenek

1b

Środa, 6 lekcja 12.45 – 13.30

3.

Kółko taneczno-muzyczne

Mariola Cichon

2a

Środa, 6 lekcja 12.45 – 13.30

4.

Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodniczo-informatyczne „Internetowy Uniwersytet Dziecięcy’

Małgorzata Sopała

2a

Wtorek, 6 lekcja 12.45 – 13.30

5.

Kółko języka niemieckiego

Gizela Gorki

2b

Wtorek, 6 lekcja 12.45 – 13.30

6.

Gry i zabawy ortograficzne

Małgorzata Kasperczyk

3a

Piątek, 6 lekcja 12.45 – 13.30

7.

Kółko artystyczne

Krystyna Kwaśniok

3a

Poniedziałek, 6 lekcja 12.45 – 13.30

8.

Gry i zabawy matematyczne

Jolanta Rogowska

4a

Czwartek, 7 lekcja 13.40 – 14.25

9.

Kółko teatralne

Krystyna Kwaśniok

5a

Środa, 8 lekcja 14.35 – 15.20

10.

Gry i zabawy matematyczne

Ewa Szulc

5b

Wtorek, 7 lekcja 13.40 – 14.25

11.

Kółko biologiczne

Irena Kosarzycka

6a

Środa, 7 lekcja 13.40 – 14.25

12.

Kółko polonistyczne

Joanna Hermanowicz

6b

Poniedziałek, 6 lekcja 12.45 – 13.30

13.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Mirosław Łupak

7a

Wtorek, 8 lekcja 14.35 – 15.20

14.

Kółko językowo-artystyczne z jez. niemieckiego

Julia Kośmider

7b

Środa, 8 lekcja 14.35 – 15.20

15.

Kółko matematyczne

Ewa Szulc

8a

Wtorek, 8 lekcja 14.35 – 15.20

16.

Kółko matematyczne

Jolanta Rogowska

8b

Czwartek, 8 lekcja 14.35 – 15.20

17.

Kółko polonistyczne

Sybilla Mehlich

8c

Piątek, 7 lekcja 13.40 – 14.25