PLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Lp.

                               Nazwa zajęć

Imię i nazwisko prowadzącego

 Klasy

    Dzień tygodnia i godzina zajęć

1.

Gry i zabawy ruchowe

Marcin Napieracz

1-3

Piątek, 6 lekcja
12.45 – 13.30

2.

Kółko taneczno-muzyczne

Mariola Cichon

1-3

Poniedziałek, 6 lekcja 12.45 – 13.30

3.

Kółko ortograficzne

Iwona Zawada

1-3

Piątek, 6 lekcja

12.45 – 13.30

4.

Kółko artystyczne

Mariola Cichon

1-3

Środa, 6 lekcja

12.45 – 13.30

5.

Zajęcia rozwijające kreatywność – eksperymenty i badania

Ewelina Ogaza

1-3

Wtorek, 6 lekcja

12.45 – 13.30

6.

Gry i zabawy matematyczne

Ewelina Ogaza

1-3

Środa, 6 lekcja
12.45 – 13.30

7.

Gry i zabawy ruchowe

Marcin Napieracz

1-3

Czwartek, 6 lekcja 12.45 – 13.30

8.

Gry i zabawy matematyczne

Jolanta Rogowska

4-6

Środa, 7 lekcja 13.40 – 14.25

9.

Kółko matematyczne

Magdalena Wojtyła-Kasprzak

4-6

Czwartek, 8 lekcja 14.35 – 15.20

10.

Kółko biologiczne

Irena Kosarzycka

4-6

Poniedziałek, 6 lekcja 12.45 – 13.30 ]

11.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Mirosław Łupak

4-6

Czwartek, 5 lekcja 11.45 – 12.30

12.

Kółko matematyczne

Magdalena Wojtyła-Kasprzak

7-8

Środa, 8 lekcja 14.35 – 15.20

13.

Kółko chemiczne

Magdalena Wojtyła-Kasprzak

7-8

Środa, 7 lekcja 13.40 – 14.25

14.

Kółko matematyczne

Jolanta Rogowska

7-8

Czwartek, 8 lekcja 14.35 – 15.20

15.

Kółko matematyczne

Magdalena Wojtyła-Kasprzak

7-8

Czwartek, 7 lekcja 13.40 – 14.25

16.

Kółko polonistyczne

Sybilla Mehlich

7-8

Piątek, , 6 lekcja 12.45 – 13.30

Ilość uczestników zajęć podlega ograniczeniom!

Zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach