Plan zajęć świetlicowych i pozalekcyjnych  na rok szkolny 2018/2019

PONIEDZIAŁEK

Godzina lekcyjna Klasa Rodzaj zajęć Nauczyciel realizujący zajęcia Nr sali
6.30 - 7.45 I – IV, I – III Stary Ujazd Zajęcia świetlicowe A.Trusz świetlica
7.25 - 7.45 IV – VIII i III G – Stary Ujazd Zajęcia opiekuńcze J. Rogowska 24 PG
7.25 - 7.45 VII – VIII i III G Sier. Balcarz. Zajęcia opiekuńcze D. Ciapa 16 PG
2 1a – j.mn. Zaj. z pedagogiem B. Kasperczyk  33 PSP
4 8a - HiK Zaj. z pedagogiem B. Kasperczyk 6 PG
5 3a zkk I.Zawada  
5 8c Zaj. rewalidacyjne B. Kasperczyk 6 PG
5 8c – j.mn. Zaj. rekr. sport. M. Kasperczyk siłownia PG
6 8c Zaj. rewalidacyjne I.Zawada 24 PSP
6 1a, 3a, 8a – j.mn.  Zajęcia świetlicowe A.Trusz świetlica
6 4a „Rozwijamy naszą osobowość” – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne M. Muszkiet 14 PG
6 2a Kółko z języka niemieckiego G. Gorki 23 PSP
6 1b Zajęcia rozwijające kompetencje wczesnoszkolne dla uczniów klas I E. Ogaza 22 PSP
7 3a zkk I.Zawada 24 PSP
7 7b - j.mn. 8b - j.mn.  Kółko czytelnicze I.Kosarzycka 26 PG
8 7b Kółko sportowe M. Łupak SG PSP
8 8c Kółko polonistyczne S. Mechlich 16 PG
8 7c Kółko geograficzne D. Bębenek 30 PG
8 3A B - j.ang. Konsultacje z języka niemieckiego K. Kwaśniok 28 PG
13.30 - 16.00 1-4 Zajęcia świetlicowe A.Trusz świetlica

WTOREK

Godzina lekcyjna Klasa Rodzaj zajęć Nauczyciel realizujący zajęcia Nr sali
6.30 - 7.45 I – IV, I – III Stary Ujazd Zajęcia świetlicowe A.Trusz świetlica
7.25 -7.45 IV – VIII i III G – Stary Ujazd Zajęcia opiekuńcze J. Rogowska 24 PG
7.25 -7.45 VII – VIII i III G Sier. Balcarz. Zajęcia opiekuńcze S. Mechlich 16 PG
1 3A – j.mn. 3B – j.mn

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z jęz. niem.

J. Kośmider 21 PG
 3  7c – j.mn.   Zaj. z pedagogiem  B. Kasperczyk  33 PSP
 6,7  1a, 1b   Zajęcia świetlicowe   A.Trusz  świetlica
 7  5a  Kółko plastyczne   J. Kośmider  21 PG 
 7  5b  Zajęcia wspomagające kompetencje matematyczne   E.Szulc  32 PG 
 7  2a, 3a, 6a     D. Bębenek  30 PG 
8 4-6 Zajęcia rozwijające kompetencje językowe - język angielski M.Majewicz 31 PG
8 8a Kółko biologiczne I.Kosarzycka 26 PG
8 8b – HiK Zajęcia świetlicowe A.Trusz świetlica
15.30 - 16.30 7a,7b,7c, 3A, 3B Zajęcia sportowe M. Łupak sala PG
14.30 - 16.00 1-4 Zajęcia świetlicowe A.Trusz świetlica

 ŚRODA

Godzina lekcyjna Klasa Rodzaj zajęć Nauczyciel realizujący zajęcia Nr sali
6.30 - 7.45 I – IV, I – III Stary Ujazd Zajęcia świetlicowe A.Trusz świetlica
7.25 -7.45 IV – VIII i III G – Stary Ujazd Zajęcia opiekuńcze J. Rogowska 24 PG
7.25 -7.45 VII – VIII i III G Sier. Balcarz. Zajęcia opiekuńcze D. Ciapa 16 PG
1 8c – j.mn. Zajęcia świetlicowe A.Trusz świetlica
4 1a – j.mn. 8a – j.mn.

Zajęcia biblioteczne

D. Ciapa Biblioteka PSP
6 2a, 3a Zajęcia świetlicowe A.Trusz świetlica
6 1a, 1b Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne  z elementami programowania M. Sopała 21 PSP
7 1a, 1b, 2a Zajęcia świetlicowe A.Trusz świetlica
7 3a, 4a Zajęcia rekreacyjnosportowe M. Bębenek Siłownia
7 3A – j.mn. 3B – j.mn. Kółko chemiczne „Chemia experymentalna” A.Bytomski 33 PG
8 3A – j.mn. 3B – j.mn. Kółko ortograficznie „Piszę poprawnie” S. Mehlich  16 PG
8 5a „Matematyka pomaga  w życiu codziennym” K. Zalejski 30 PG
14.30 - 16.00 1-4 Zajęcia świetlicowe A.Trusz świetlica

CZWARTEK

Godzina lekcyjna Klasa Rodzaj zajęć Nauczyciel realizujący zajęcia Nr sali
6.30 - 7.45 I – IV, I – III Stary Ujazd Zajęcia świetlicowe A.Trusz świetlica
7.25 -7.45 IV – VIII i III G – Stary Ujazd Zajęcia opiekuńcze J. Rogowska 24 PG
7.25 -7.45 VII – VIII i III G Sier. Balcarz. Zajęcia opiekuńcze B.Konior 27 PG
7.00 - 8.00 8c Zaj. ewalidacyjne I.Zawada 33 PSP
7.15 - 8.00 8a

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

J. Hermanowicz 14 PG
1 7b – j.mn. 1a – j.mn. Zajęcia świetlicowe A.Trusz świetlica
2 7b, 8b - j.mn. Kółko ortograficzne „Umiemy ortografię” I.Zawada 33 PSP
6 4b Zajęcia świetlicowe A.Trusz świetlica
7 8c – HiK, 4a, 4b Kółko przyrodnicze M. Cichon 30 PSP
8 6a, 3A, 3B Zabawy z „Talią kart” B. Radochońska 12 PSP
14.00 - 14.45 5a Zajęcia sportowe M. Napieracz sala PSP
14.30 - 16.00 1-4 Zajęcia świetlicowe A.Trusz świetlica
15.30 - 16.30 7a,7b,7c, 3A, 3B Zajęcia sportowe M. Łupak sala PG

PIĄTEK

Godzina lekcyjna Klasa Rodzaj zajęć Nauczyciel realizujący zajęcia Nr sali
6.30 - 7.45 I – IV, I – III Stary Ujazd Zajęcia świetlicowe A.Trusz świetlica
7.25 -7.45 IV – VIII i III G – Stary Ujazd Zajęcia opiekuńcze J. Hermanowicz 16 PG
7.25 -7.45 VII – VIII i III G Sier. Balcarz. Zajęcia opiekuńcze M. Cichon 30 SP
1 8c Zajęcia rewalidacyjne B. Kasperczyk 6 PG
1 8c – j.mn. „Niemiecki inaczej” – zajęcia wspomagające rozwój kompetencji z języka niemieckiego K. Kwaśniok 28 PG
2 8a – j.mn. Zajęcia wspomagające rozwój kompetencji z języka angielskiego B. Konior 27 PG
4 7b – j.mn. Zajęcia wspomagające rozwój kompetencji z języka niemieckiego G. Gorki 29 PG
6 1a, 1b Zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze dzieci M. Sopała 21 PSP
6 2a Zajęcia świetlicowe A.Trusz świetlica3a, 4b 
6 3a, 4b Zajęcia rozwijające kompetencje językowe z języka polskiego M. Bugajska - Molendowicz 32 PSP
6,7 5a,5b dz. Zajęcia sportowe B. Radochońska sala PSP
7 7a Zajęcia korekcyjno kompensacyjne M. Bugajska - Molendowicz 6 PG
7 7c – j.mn. Zajęcia rozwijające kompetencje z fizyki K. Patoła- Żyła 33 PG
8 8a,8b,8c

Zajęciaprzygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

M. Majewicz 31 PG
13.30 - 16.00 1-4 Zajęcia świetlicowe A.Trusz świetlica
14.30 - 16.00 dla chętnych Zajęcia sportowe M. Łupak sala PG
16.00 - 17.00 dla chętnych Zajęcia sportowe M. Napieracz sala PG