Wraz z początkiem września została przygotowana do oddania pracownia, której wyposażenie zostało zakupione ze środków rządowych Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Laboratoria Przyszłości.

Szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego mającego służyć rozwojowi umiejętności praktycznych wśród uczniów. Nasza szkoła otrzymała kwotę 84.400 zł na zakup różnorodnych sprzętów oraz pomocy technicznych, które stanowią wyposażenie dla nowej pracowni łączącej funkcje naukowe z praktycznymi. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w katalogu wyposażenia.  Katalog podzielony jest na elementy wyposażenia podstawowego, które szkoły są zobowiązane posiadać w swojej bazie wyposażenia oraz dodatkowego, które mogło być kompletowane przez szkołę w zależności od jej aktualnych oraz przyszłych potrzeb. Nowa pracownia , łączy w sobie wiele funkcji między innymi z zakresu techniki, nauk przyrodniczych, i informatyki.  Na uczniów lubiących robótki ręczne czekają maszyny do szycia i  szydełka. Młodzież zainteresowana elektroniką i elektryką może programować roboty, konstruować układy elektroniczne oraz uczyć się używać pilarki, piły ramowej, wiertarki, lutownicy i strugarki do drewna. Na szczególną uwagę zasługuje wyposażenie pracowni w drukarkę 3D. Ponadto zakupiono do sali nowe meble, jedną metalową szafę, stoliki uczniowskie oraz stół warsztatowy z nadstawką. Zgromadzony sprzęt może być wykorzystywany nie tylko podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ale także w ramach zajęć pozalekcyjnych, w tym świetlicowych, rozwijających umiejętności i zainteresowania uczniów.

Galeria zdjęć