Zarząd Rady Rodziców

 

Przewodnicząca

p. Agnieszka Kauch

Za-ca przewodniczącej

p. Joanna Muskała

Skarbnik

p. Grażyna Mikosz-Kocaj

 Sekretarz

p. Ilona Rudner

 Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący p. Magdalena Altheim

Członek    p. Ilona Jochem

Członek   p. Natalia Wolany