Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji
 • Poezje t. 1 – wydane w Wilnie w roku 1822; zawierały Ballady i romanse, a także przedmowę O poezji romantycznej. Ten tom poezji miał przełomowe znaczenie w literaturze polskiej, zapoczątkowując nurt romantyczny oparty na ludowości, poezji ludowej, obyczajach i wyobrażeniach ludu
 • Poezje t. 2 – wydane w roku 1823, zawierały Grażynę oraz II i IV część Dziadów;
 • Sonety krymskie – wydane w roku 1826 w Moskwie;
 • W Dreźnie powstała III część Dziadów – najwybitniejszy polski dramat romantyczny, napisany wiosną 1832 roku[53];
 • Konrad Wallenrod – wydane w roku 1828 w Petersburgu;
 • Pan Tadeusz, czyli ostatni Zajazd na Litwie – epopeja napisana w Paryżu w latach 1832–1834, wydana w 1834 roku. W Panu Tadeuszu Mickiewicz przedstawił romantyczną i pełną nostalgii wizję Polski szlacheckiej;
 • Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego – broszura polityczna z 1832 roku;
 • Prelekcje paryskie – cykl wykładów Mickiewicza na temat literatury słowiańskiej wygłoszony w Collège de France w latach 1840–1844; pierwsze wydania były redagowane przez Mickiewicza;
 • Liryki lozańskie wydane dopiero pośmiertnie;
 • Pisana przez całe życie I część Dziadów, ukazuje się prawdopodobnie na początku 1821 roku[54];
 • Historia przyszłości – traktat prekursorski wobec osiągnięć europejskiej fantastyki naukowej. Mickiewicz zniszczył rękopisy dzieła, zachowało się jedynie kilka kart oraz relacje przyjaciół autora;
 • Konfederaci barscy (fr. Les confédérés de Bar) – dramat z 1836 roku.
 • Oda do młodości