Ze względu na obecny stan pandemii informuję, iż w rozpoczynającym się roku szkolnym 2020/2021 nie będzie przeglądu głów u Państwa dzieci.

Dlatego proszę o dokonanie tej czynności w warunkach domowych 1 x w tygodniu. Jeśli ktoś z Państwa będzie miał problemy z oceną sytuacji, proszę o kontakt z wychowawcą klasy bądź pielęgniarką szkolną poprzez kontakt telefoniczny 786- 867- 111. W danej sytuacji wspomogę Państwa w ocenie stanu skóry głowy.

Dokonanie przeglądu u całej szkoły jest niemożliwe poprzez zachowanie wytycznych GIS oraz MZ, w którym jest mowa tylko o badaniach profilaktycznych klas 1, 3, 5 oraz 7. Chce przybliżyć PAŃSTWU jak wyglądały będą badania profilaktyczne:

  • Uczeń wchodzący do gabinetu na badania będzie miał zmierzoną temperaturę ciała,
  • Będzie proszony o zdezynfekowanie rąk,
  • Możliwa będzie prośba o zakrycie ust i nosa maseczką, ten zapis dotyczyć będzie uczniów klas 5 i 7.
  • Badania uczniów będą odbywały się w odstępach 15 minutowych między każdym uczniem, gabinet będzie wietrzony.
  • Uczniowie klas badanych tj 1,3 i 7 otrzymają karty badania profilaktycznego, czy badania te w POZ odbędą się tego na obecna chwilę nie wiemy. Dlatego po otrzymaniu karty i ocenie sytuacji jaka będzie panowała na naszym terenie proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Ośrodkami Zdrowia.
  • W obecnym roku szkolnym nie będzie wykonywana profilaktyka fluorkowa potocznie zwana fluoryzacją ze względów bezpieczeństwa.
  • Uczeń, który w czasie pobytu w szkole w przypadku nagłego zachorowania bądź urazu otrzyma pomoc pielęgniarską, o czym zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie. W przypadku choroby uczeń oczekując na Państwa pozostaje
    w Izolatorium na terenie szkoły.
  • Badania wykonywane przez pielęgniarkę będą odbywały się w reżimie sanitarnym z zastosowaniem środków ochrony osobistej tj. ubranie ochronne, fartuch barierowy, rękawiczki, maseczka, przyłbica, środki dezynfekcyjne.

Pozostałe środki bezpieczeństwa określa Zarządzenie GIS oraz MZ dotyczy dezynfekcji gabinetu profilaktycznego. Dokument został stworzony na potrzeby szkoły i znajduje się
w dokumentacji szkoły oraz gabinecie profilaktycznym.

Pielęgniarka szkolna

Renata Dłubak