W dniu 8 września w naszej szkole odbyła się debata zorganizowana w ramach realizowanego projektu z funduszy europejskich pod nazwą: „Vulcan kompetencji w opolskich i warmińsko-mazurskich samorządach”. Polega on m.in. na podniesieniu jakości usług edukacyjnych oraz zapoczątkowaniu procesu świadomego i systematycznego rozwoju oświaty. W ramach projektu odbywają się szkolenia, doradztwo, spotkania w środowisku lokalnym, opracowywanie planów rozwoju lokalnej oświaty.

Powstaną również sieci współpracy, a nasze gminne szkoły zostaną objęte procesowym wspomaganiem. Głównym uczestnikiem projektu jest dyrektor GZO w Ujeździe, p. Małgorzata Kulesa, która w tym dniu zorganizowała wśród naszych uczniów klas 6-8 debatę pod nazwą „Nigdy nie jest za późno na zmianę”.  Tematem były realizowane w czasie procesu edukacyjnego kompetencje kluczowe. Na początku uczniowie wybierali najciekawsze prace plastyczne nt. „Szkoła moich marzeń”, wykonane przez młodszych kolegów i omawiali je. Następnie przedstawiciele poszczególnych klas uczestniczyli w spotkaniu online z głównym koordynatorem projektu. Później przystąpili do dyskusji nad trzema kompetencjami kluczowymi, które są realizowane na każdej lekcji, tj. kompetencjami w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, kompetencjami cyfrowymi oraz kompetencjami osobistymi, społecznymi i w zakresie uczenia się.

Zadaniem uczniów było omówienie w jaki sposób obecnie realizowane są w naszej szkole w/w kompetencje oraz jak chcieliby, aby były one realizowane w przyszłości. Nasi uczniowie świetnie się spisali, potrafili uzasadniać i argumentować swój punkt widzenia oraz podali bardzo dużo pomysłów do realizacji na przyszłość, np. stworzenie „cichego kącika”, korzystanie na lekcjach z tabletów zamiast podręczników, uruchomienie zajęć, na których pomagaliby sobie wzajemnie w nauce, prowadzenie przez dietetyka lekcji o zdrowym odżywianiu, zorganizowanie lekcji kaligrafii, stworzenie „boxu” z pomysłami itp. Wykazali się dużą aktywnością oraz kreatywnością. Bardzo dziękujemy za ich aktywność i pomysłowość. Będziemy chcieli dołożyć wszelkich starań, aby szkoła była dla naszych uczniów atrakcyjniejsza, a przede wszystkich stała się dla nich drugim domem.