20 listopada 2019 r. rodzice uczniów klas ósmych wzięli udział w spotkaniu z doradcą zawodowym. Głównym celem spotkania było ukazanie roli rodzica w procesie planowania ścieżek edukacyjno-zawodowych swoich dzieci. Zwrócono uwagę, że w wyborze zawodu najważniejsza jest świadomość, iż wybór jakiego młody człowiek dokonuje, jest jednym z najważniejszych w życiu i nie powinien  być przypadkiem.  Najlepszymi doradcami zawodowymi w życiu dziecka, ucznia są JEGO RODZICE.