19 czerwca, w środę, odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019. W uroczystości wzięli także udział zaproszeni goście Pan Burmistrz Hubert Ibrom, pani wiceburmistrz Katarzyna Tomczyk, oraz licznie zgromadzeni rodzice wyróżnionych uczniów.

Pożegnano absolwentów klas ósmych oraz ostatnich absolwentów gimnazjum.Pani Dyrektor wręczyła nagrody i świadectwa wyróżniającym się uczniom oraz życzyła wszystkim wspaniałych wakacji.