Dyrektor PSP w Ujeździe informuje, że ze względu na wysokie temperatury powietrza, w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy, od wtorku 11 czerwca 2019r. do piątku 14 czerwca 2019r. będą skrócone lekcje oraz szybsze godziny odwozów uczniów do domu. Świetlica będzie w tych dniach funkcjonować w godzinach dotychczasowych.

Godziny skróconych zajęć lekcyjnych i odwozów:

1 lekcja 8:00 - 8:30

2 lekcja 8:40 – 9:10

3 lekcja 9:20 – 9:50

4 lekcja 10:00 - 10:30

5 lekcja 10:40 – 11:10

6 lekcja 11:25 - 11:55

7 lekcja 12:10 – 12:40

8 lekcja 12:50 – 13:20

Odwóz uczniów:

wtorek i środa - I odwóz o godz. 12:40, II odwóz o godz. 13:20

czwartek – I odwóz o godz. 12:10, II odwóz o godz. 13:20

piątek - I odwóz o godz. 12:10, II odwóz o godz. 12:40