Jaką szkołę wybieram? -
Giełda Szkół Ponadpodstawowych
i  Ponadgimnazjalnych
w Publicznej Szkole Podstawowej
w Ujeździe


 

To pytanie od dłuższego czasu z pewnością nurtuje większość uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum. Chcąc pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na to bardzo ważne pytanie gimnazjalnej młodzieży w dniu 26 kwietnia 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej zorganizowano Giełdę Szkół, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z powiatu kędzierzyńsko  - kozielskiego oraz strzeleckiego. Dla uczniów była to wyjątkowa okazja do bezpośredniego zapoznania się z ofertą edukacyjną, zawodową poszczególnych szkół. Przybyli goście prezentowali uczniom swoje oferty, między innymi przedstawiając prezentacje multimedialne,  prowadząc bezpośrednie rozmowy i dyskusje z uczniami. Wraz z dyrektorami i nauczycielami poszczególnych szkół przyjechali również absolwenci naszej szkoły, którzy bardzo wiarygodnie przedstawiali młodzieży oferty szkół do których obecnie uczęszczają. Uczniowie otrzymali ulotki, które już „na spokojnie” będą mogli przeanalizować w domu i wspólnie z rodzicami podjąć ostateczną i bardzo ważną dla nich decyzję, związaną z wyborem odpowiedniej dla każdego ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.