Grupa uczniów klas VIII wzięła udział w „Zawodowym Tygodniu - przymierz się do zawodu”.

Uczniowie uczestniczyli w  warsztatach przedmiotowych w Zespole Szkół Nr 3 w Kędzierzynie -Koźlu, które przybliżyły im specyfikę poszczególnych profesji. Były to zajęcia dotyczące między innymi spedycji, technologii chemicznej, technika analityka, ochrony środowiska, fotografii i multimediów, reklamy oraz warsztaty dla chętnych do klasy mundurowej. Udział w wyżej wymienionych warsztatach umożliwił uczniom przede wszystkim zapoznanie się oraz zaznajomienie z charakterystyką wybranych przez uczniów zawodów.

Galeria zdjęć