16 listopada 2022 r. obchodziliśmy w naszej szkole Światowy  Dzień Tolerancji. Dzień ten stał się dla wielu z nas okazją do refleksji nad własną postawą w odniesieniu do innych osób. 

Z okazji tego święta w szkole podjęto wiele działań. Wykonana została gazetka poświęcona TOLERANCJI, grafika na szkolnym muralu naściennym, na godzinie wychowawczej wychowawcy wyjaśniali uczniom, czym jest  tolerancja, jakie ma ona znaczenie we współczesnym świecie. Podsumowaniem dyskusji było wypisanie przez uczniów praw, które przysługują każdemu człowiekowi, a jej efekty zawisły na szkolnej tablicy informacyjnej.  My, uczniowie klas ósmych – Marcel i Kyrylo  jesteśmy przekonani, że wszystkie działania, które nam w tym dniu  towarzyszyły, pogłębiły naszą wiedzę na temat tolerancji, stały się refleksją nad postawami wobec innych osób i otworzyły nasze serca. Pamiętajmy, jesteśmy różni - lecz równie ważni. Bycie życzliwym i odnoszenie się do drugiego człowieka z szacunkiem nic nas nie kosztuje, sprawia radość nie tylko nam, ale również osobom, które przebywają w naszym towarzystwie.

Galeria zdjęć