Proszę zapoznać się z komunikatem Dyrektora Szkoły dotyczącym ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej i wysokości opłat za posiłki.

Zarządzenie nr 4/2022 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe z dnia 31.08.2022 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej i wysokości opłat za posiłki