Poznajcie zasady bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych oraz z zagrożeń   jakie  niesie  ze  sobą  korzystanie z „dzikich” kąpielisk i beztroskiej zabawy w wodzie.

 Zasady!