W tym roku szkolnym nasza szkoła już po raz drugi brała udział w Ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka.

Głównym celem programu jest budowanie świadomości występowania czerniaka, odpowiedzialnych zachowań oraz prozdrowotnych postaw wśród młodzieży. Program skierowany jest do uczniów klas VII i VIII. Podczas zajęć uczniowie poznali zasady profilaktyki czerniaka, zdobyli umiejętność samobadania skóry oraz różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE.
Dzięki zdobytej wiedzy młodzież może stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych do podjęcia niezwykle prostych działań profilaktycznych.

PLAKAT