Tradycją szkolnej biblioteki jest przyjęcie do grona czytelników uczniów klas I. To uroczyste wydarzenie miało miejsce 15 lutego bieżącego roku.

Nasza biblioteka włączyła się w kampanię społeczną „Mała książka - wielki człowiek”, organizowaną przez Instytut Książki. Kampania w tym roku, skierowana jest do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Jej celem jest zachęcenie pierwszoklasistów do czytania, rozwijania umiejętności rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, aż w końcu do czerpania przyjemność z lektury – tej czytanej przy wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samodzielnie. Każdy pierwszoklasista naszej szkoły otrzymał pakiet książeczek: „Pierwsze abecadło” oraz „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem”. Do książeczek został dołączony alfabet Iwony Chmielewskiej. Wręczenie książeczek odbyło się podczas pasowania uczniów na czytelnika.
Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie, musieli wykazać się znajomością bajek i bajkowych postaci, z czym poradzili sobie na szóstkę. Następnie zapoznali się z regulaminem biblioteki, sposobem wypożyczania książek oraz prośbami książki.