1. Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
3 września 2018r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2018r.
3. Ferie zimowe 28 stycznia – 10 lutego 2019r.
4. Egzamin gimnazjalny 10, 11, 12 kwietnia 2019r.
5. Egzamin ósmoklasisty 15, 16, 17 kwietnia 2019r.
6.   Wiosenna przerwa świąteczna 18 - 23 kwietnia 2019r.
7. Rekolekcje 6 -8 marca 2019r.
8. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych (święta państwowe i kościelne)

01.11.2018r. (czwartek)

01.05.2019r. (środa)

03.05.2019r. (piątek)

20.06.2019r. (czwartek) 

9. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
21 czerwca 2019r.
10. Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2019r.