To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

ZŁOTA  TARCZA

  Regulamin przyznawania odznaki „Złota Tarcza Absolwenta” w PSP w Ujeździe

„Złota Tarcza Absolwenta”-odznaka ustanowiona w roku szkolnym 2013/2014
na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrekcji Zespołu, Samorządu Uczniowskiego.
Kryteria przyznawania odznaki wypracowane na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej w dniu 23.06.2014 r.