W kwietniu 1945 roku do Ujazdu przyjeżdża młody, pełen werwy, zapału i odwagi nauczyciel pan Witold Ogorzały i zostaje pierwszym kierownikiem Szkoły Podstawowej w Ujeździe. Szkoła mieści się w klasycystycznym budynku przedwojennej szkoły niemieckiej przy ulicy Szkolnej. Początki są wyjątkowo trudne.

Z dokumentacji szkoły wynika, że zajęcia prowadzone są w ramach kursu, ale już od września tworzy się pierwszą klasę obejmującą rocznik 1938 oraz klasy starsze obejmujące uczniów z 5 roczników od 1933 do 1937 - ogółem 263 uczniów. Pracuje sam - 42 godziny tygodniowo.