W ujazdowskiej podstawówce w dn 8.07- 12.07. 2019 odbył się pierwszy turnus półkolonii  letnich zorganizowanych przez dyrektora PSP w Ujeździe.

17.06.19r.  W świetlicy szkolnej, odbyło się uroczyste spotkanie uczniów klasy 3a z rodzicami, zorganizowane z okazji  Święta Mamy i Taty.  Uczniowie przedstawili krótką część artystyczną, złożyli rodzicom życzenia, a następnie wszyscy świetnie bawili się w ĆWIERĆLAND.

Zapraszamy wszystkich uczestników półkolonii w poniedziałek 8 lipca do świetlicy (w szkole podstawowej) na godzinę 9.00. Zajęcia będą odbywać się codziennie od godziny 9.00 do 16.00.

Dyrektor PSP w Ujeździe informuje, że w dniach 17-18 czerwca 2019r. (poniedziałek i wtorek) zajęcia szkolne będą odbywać się zgodnie z planem tj. w zwykłych godzinach pracy.

 19 czerwca, w środę, odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019. W uroczystości wzięli także udział zaproszeni goście Pan Burmistrz Hubert Ibrom, pani wiceburmistrz Katarzyna Tomczyk, oraz licznie zgromadzeni rodzice wyróżnionych uczniów.

Nasza szkoła od września dołączy do #SuperKoderów!

#SuperKoderzy to program edukacyjny Fundacji Orange. Jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W czasie cyklu zajęć prowadzonych na lekcjach poszczególnych przedmiotów uczniowie poznają podstawowe zasady programowania, jednocześnie wykonując zadania zgodne z podstawą programową danego przedmiotu.